Gianduiotto: s.m. ciccolatino ripieno di ‘nduja.

Il Giandujotto: cioccolatino ripieno di 'nduja.